جزئیات خبر

  • خانه
  • خبر - فراخوان
  • «آگهی فراخوان دوم » « انجام برون سپاری خدمات شهرسازی» «شهرداری کرمانشاه»

«آگهی فراخوان دوم » « انجام برون سپاری خدمات شهرسازی» «شهرداری کرمانشاه»

خبر - فراخوان

 

 

«آگهی فراخوان دوم »

« انجام برون سپاری خدمات شهرسازی»

«شهرداری کرمانشاه»

 

پیرو فراخوان شناسایی و فراخوان اول در خصوص انجام برون سپار ی فعالیتها و خدمات شهرسازی ، به اطلاع کلیه دارندگان مدرک کارشناسی ارشد در رشته های شهرسازی، معماری و عمران وبرنامه ریزی شهری و پروانه اشتغال حداقل پایه دو سازمان نظام مهندسی ساختمان و حداقل ده سال سابقه کاری مرتبط با خدمات شهرسازی به همراه گروه فنی ذیصلاح می رساند، شهرداری کرمانشاه به استناد بند 6 مصوب 184 و بند 4 مصوب 196 دوره پنجم شورای اسلامی شهر، در نظر دارد به منظور استفاده از ظرفیت بخش خصوصی در حوزه برون سپاری خدمات شهرسازی شهرداری اقدام به عقد تفاهم نامه با کارگزار ذیصلاح نماید لذا ضروری است از تاریخ چاپ این آگهی به مدت دو هفته متقاضیان جهت کسب اطلاعات بیشتر به سایت شهرداری کرمانشاه مراجعه و در صورت دارا بودن شرایط و پذیرش تعرفه های مصوب شورای محترم اسلامی شهر ، جداول مربوطه را تکمیل و به همراه مدارک مستند به معاونت فنی و شهرسازی شهرداری کرمانشاه واقع در سبزه میدان، ساختمان سابق شورای اسلامی شهر واحد امور مشاوران و پیمانکاران ارائه نمایند.(ضمنا کسب حداقل 50% حداکثر امتیاز جهت پذیرش و انعقاد توافقنامه الزامیست)

 

 

 

 

 

آيين نامه اجرايي برون سپاري خدمات شهرسازي شهرداري كرمانشاه

فصل اول : كليات

       ماده 1 : در راستاي تحقق اصل 44 قانون اساسي و با هدف تسهيل، تكريم، رضايتمندي، كاهش سفرهاي غير ضروري، و صرفه جويي در وقت و هزينه شهروندان و بهره گيري مطلوب از فن آوري روز و سيستم يكپارچه شهرسازي به موجب ضوابط و مقررات اين آيين نامه،  برابر بند      مصوب     دوره پنجم شوراي اسلامي شهر خدمات شهرسازي شهرداري كرمانشاه به بخش خصوصي واگذار مي شود.

 اهداف : برون سپاري فعاليت ها و خدمات شهرسازي به بخش خصوصي، در چهار چوب ضوابط، مقررات و قوانين  موجود و بر اساس اهداف زير انجام مي شود.

-              تسهيل و تسريع در ارائه خدمات با كيفيت به شهروندان از طريق روان سازي چرخه صدور مجوزها و درنتيجه افزايش سطح رضايتمندي شهروندان

-                    ساده سازي مراحل انجام كارهاي اداري- خدماتي و يكسان سازي ضوابط و مقررات مربوطه

-                    تمركز زدايي و گسترش خدمات فني در سطح شهر

-                    كاهش سفرهاي درون شهري براي اخذ مجوزهاي ساختماني

-                    فراهم آوردن امكان ارائه خدمات غيرحضوري و كاهش تصدي گري

-                    به كارگيري بخش خصوصي و بهبود كيفيت و ارائه خدمات

-                    انجام كليه فعاليت ها و اقدامات در محيطي مطمئن ايمن و قابل رصد و پيگيري

 

ماده 15: شرح خدمات دفاتر:

شرح خدمات تفضيلي دفاتر به شرح ذيل مي باشد:

دفاتر مسئوليت انجام قسمتي از مراحل عملياتي خدمات شهرسازي را مطابق شرايط مندرج در اين آيين نامه و قرارداد منعقده براي مدت زمان معين به عهده دارند.

-     ثبت درخواست مردمي و تشكيل پرونده (ثبت اطلاعات فردي و ملكي ، اسكن اصل مدارك شناسايي مالك يا وكيل قانوني و مدارك مالكيت و....)

-       تكميل پرونده و به روز آوري پرونده قديمي (در صورت وجود)

-       نوبت دهي و انجام بازديد و معاينه ملك همراه با برداشت اطلاعات مورد نياز

تبصره: كليه بازديد هاي دفتر حداكثر ظرف مدت 24 ساعت پس از درخواست بازديد انجام و گزارش آن در سيستم درج مي گردد.

-       تكميل فرم هاي اطلاعات ملك، ساختمان و صنفي در سيستم سرا

-       تعيين تخلف و تكميل فرم تخلف

-       تشكيل و تكميل پرونده جهت ارسال به دبيرخانه كميسيون ماده صد و پيگيري آن تا حصول نتيجه آراء كميسيون ماده صد

-     انجام استعلامات مورد نياز در داخل مجموعه (املاك- معاونت شهرسازي  حقوقي- سازمان پاركها فضاي سبز و...) و خارج از شهرداري (ارائه ثبت اسناد و املاك ، اداره كل راه شهرسازي به اداره اوقاف و امور خيريه ، شركتهاي خدماتي آب و برق ، مخابرات، گاز

-       صدور دستور نقشه؛ پاسخ استعلام بانك، دفترخانه و ساير ادارات

-       تاييد نقشه هاي فاز يك و كنترل و بررسي نقشه هاي اجرايي نهايي ممهور به مهر و امضائ ناظرين با هماهنگي ناظر شهرسازي

-       صدور و وصول فيش عوارض

-       ثبت و تاييد دريافت فيشهاي پرداخت شده در سيستم

-       تهيه گزارش هاي اعم از درآمدي، هزينه و ارسال آن به مسئول هماهنگي دفاتر

-     تهيه و تنظيم پيش نويس انواع مجوزها (استعلامات، مفاصا حساب، عدم خلاف و..)و همچنين تهيه و تنظيم پيش نويس پروانه ساختماني ، تمديد پروانه ، اصلاح پروانه ، پايانكار و اصلاح و ارسال آن به منطقه جهت تاييد نهايي و صدور گواهي

-       ارسال اطلاعات و آمار عملكرد ماهانه به دبير و مسئول هماهنگي دفاتر

تبصره: دفاتر موظفند پس از بازديد ساختماني متقاضي ، وضع موجود را بطور كامل گزارش و در فرم بازديد ثبت نمايند و همچنين در صورت برگشت پرونده از هر قسمتي به قسمت بازديد كه بدليل قصور دفاتر رخ داده و نياز به بازديد مجدد باشد به آن بازديد هزينه مجدد تعلق نمي گيرد.

تبصره: حسب شرايط و بنا به صلاحديد شوراي راهبردي و نظارت بر دفاتر شرح وظايف قابل كاهش يا افزايش بوده

فصل سوم – تعيين صلاحيت

ماده 17: تعيين صلاحيت

تعيين صلاحيت هر يك از اركان دفاتر بايد با عنايت به شرايط زير تعيين گردد:

0 به كارگيري نيروي انساني ذيصلاح و خوشنام

0 تامين فضاي مناسب جهت شروع فعاليت

0 تامين حداقل منابع مالي مورد نياز

0 برخورداري از روابط اجتماعي مناسب و محترم شمردن حيثيت شناسي حرفه اي

0 حسن خلق و برخورداري از مهارتهاي رفتار حرفه اي

0رعايت موازين حقوقي و قانوني و الزامات فني

0 رعايت مقررات ملي

0 رعايت ضوابط و مقررات و طرحهاي تفصيلي و اجرايي مصوب

0 رعايت بخشنامه ها ، آيين نامه، دستورالعمل ها و مصوبات اعلام شده توسط شهرداري

0 پاسخ گويي فني و كارشناسي طبق ضوابط و مقررات به متقاضي

0 هماهنگي كامل و مستمر با دبير و مسئول دفاتر و ناظرين

0 عدم واگذاري امتياز به غير

ماده 18: شرايط صاحب امتياز(مسئول دفتر)

الف) شرايط عمومي:

-       داشتن حداقل مدرك كارشناسي ارشددر يكي از رشته هاي مندرج در جدول شماره 2(شهرسازي- معماري- عمران- برنامه ريزي شهري)

-       حسن شهرت

-       گواهي عدم اعتياد

-       گواهي عدم سوء پيشينه

-       تبعه ايران و جزء يكي از اديان رسمي كشور

-       معتقد به نظام جمهوري اسلامي ايران

-       عدم اشتغال در بخش هاي دولتي ، غير دولتي و نهادهاي عمومي

-       داشتن پروانه اشتغال پايه يك مرتبط

-       عدم استفاده از پروانه اشتغال به كار نظام مهندسي يا توديع دز زمان عقد قرارداد

ب) شرايط اختصاصي

-  تاييد صلاحيت علمي و موفقيت در آموزش و آزمون

-  تاييد صلاحيت اخلاقي و گزينش

- ساكن شهر كرمانشاه

- تسلط بر ضوابط و مقررات شهرسازي و درآمدي

-حداقل ده سال سابقه كار مرتبط

-       عدم اشتغال در دستگاههاي دولتي و موسسات عمومي غير دولتي من جمله شهردارها و سازمان هاي وابسته و موسسات خصوصي

ماده 19: شرايط احراز صلاحيت مدير فني:

-       تسلط به مهارت هاي هفت گانه TCDL

-       الزام به حضور دائم در دفتر

-       داشتن حسن شهرت

-       عدم اشتغال در دستگاههاي دولتي و موسسات عمومي غير دولتي من جمله شهردارها و سازمان هاي وابسته و موسسات خصوصي

-       دارا بودن مدرك حداقل كارشناسي در يكي از رشته هاي معماري- شهرسازي- عمران

-       پروانه اشتغال

-       -حداقل هفت سال سابقه كار مرتبط

-       عدم استفاده از پروانه اشتغال به كار نظام مهندسي يا توديع دز زمان عقد قرارداد

ماده 20: شرايط احراز كارشناسان دفتر:

مسئول دفتر  موظف است كارشناسان داراي صلاحيت متناسب با نوع فعاليت دفتر كه داراي شرايط زير باشند استخدام نمايند.

-       دارا بودن مدرك حداقل  كارشناسي مرتبط با نوع فعاليت

-       عدم اشتغال در شهرداري و سازمان هاي تابعه آن و موسسات دولتي يا غير دولتي

-       اخذ گواهينامه آموزش كار با نرم افزارهاي لازم متناسب با وظايف

-       گواهي عدم  سوء پيشينه

-       گواهي عدم اعتياد

-       برگ صحت سلامت روحي و رواني

-       قبولي در ازمون

-       آشنايي با كامپيوتر و اينترنت و ارائه گواهي لازم اعلام شده در آيين نامه

-       پروانه اشتغال

-       حداقل 5 سال سابقه كار مرتبط

-       عدم استفاده از پروانه اشتغال به كار نظام مهندسي يا توديع دز زمان عقد قرارداد

ماده 21: تامين نيروي كار مورد نياز:

مسئول دفتر مي تواند نيروي انساني مورد نياز خود را به  دو صورت تمام وقت و پاره وقت با رعايت ماده 19 باشرايط زير بكار گيرد.

الف)- نيروي تمام وقت

به كار گيري نيروي متخصص غير شاغل در ساير ادارات دولتي و غير دولتي به ترتيب زير

-مامور پيش خوان 3 نفر حداقل

- كارشناس در رشته هاي معماري و شهرسازي و آشنا به ضوابط شهرسازي و طرح تفصيلي با حداقل سه سال سابقه

- مامور بازديد 3 نفر حداقل

كارشناس در رشته هاي عمران و نقشه برداري جهت انجام بازديدهاي روزانه

-       مامور پيگيري

-       كاردان فني ساختمان- معماري يا شهرسازي

ب) نيروي پاره وقت:

به منظور تقويت كادر فني دفتر ، مسئول دفتر مي تواند پس از اخذ نظر موافق ستاد مركزي از نيروهاي خارج از شركت تحت عنوان همكار با تخصص در رشته هاي زير استفاده كند.

-       كارشناس شهرسازي، معماري- عمران

-       كارشناس برق

-       كارشناس تاسيسات مكانيكي

-       كارشناس نقشه بردار

-       كارشناس ترافيك

-       كارشناس كامپيوتر

-       كارشناس مالي

-       كارشناس حقوقي

-     - تبصره 1: مسئول دفتر  قبل از بكار گيري نيروي انساني مورد نياز 0(الزاما) مي بايست تاييديه و احراز صلاحيت فني را از اداره حراست شهرداري اخذ نمايد و هر زمان پرسنل مذكور با فاقد صلاحيت و شرايط لازم تشخيص داده شوند نسبت به جايگزيني فرد صلاحيت دار اقدام نمايد.

-     تبصره2: مسئول دفتر مكلف است نسبت به جايگزيني آنان برابر اين ايين نامه و دربازه زماني حداكثر يكماهه و به نحوي كه موجب اختلال در امور شهرداري و فعاليت دفتر نشود اقدام نمايد. هرگونه مسئوليت حقوقي و قانوني و تعهدات مالي و قراردادي ناشي از فسخ قرارداد و تغيير و اخراج پرسنل صرفاً به عهده مسئول دفتر مي باشد و شهرداري كرمانشاه هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.

-     تبصره3: دفاتر در خصوص رابطه استخدامي با افراد شاغل در دفاتر طبق قوانين موضوعه در خصوص نحوه بكارگيري نيروي انساني، مسئوليت تام و كامل داشته و شهرداري هيچگونه مسئوليتي در اين خصوص ندارد.

-       تبصره4:موقعيت دفتر،مساحت،محل و...مي بايست به تائيد شهرداري برسد.

جدول شماره 1:حداقل نيروي مورد نياز در يك دفتر

پست

مدرك تحصيلي

تعداد

سابقه

دوره آموزشي

وضعيت اشتغال

مدير فني

معماري شهرسازي - عمران

1

 

قوانين و مقررات شهرسازي و درآمد

دائم

مامور بازديد

ليسانس عمران- نقشه بردار-معماري

3

 

قوانين و مقررات شهرسازي و درآمد

دائم

نيروي پشخوان

ليسانس عمران- شهرسازي- معماري

3

 

قوانين و مقررات شهرسازي و درآمد

دائم

كارشناس انفورماتيك

ليسانس كامپيوتر

1

 

ايين نامه مالي شهرداري

پاره وقت

كارشناس مالي

ليسانس حسابداري

1

 

ايين نامه مالي شهرداري

پاره وقت

رابط مناطق و پيگيري امور

كاردان عمران- معماري يا شهرسازي

1

 

 

دائم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ماده 25: تجهيزات و امكانات مالي:

تامين حداقل تجهيزات مورد نياز و استاندارد براي كاركنان و مراجعين به شرح ذيل الزاميست.

الف) مبلمان اداري و دكوراسيون مناسب همراه با نصب كانتر و تهيه صندلي مناسب براي كاركنان

ب) صندلي مناسب جهت مراجعين در زمان انتظار

ج) حداقل يك دستگاه اسكنر، دو دستگاه پرينتر ليزري كه حداقل يك پرينتر A3 باشد.

د) اينترنت پرسرعت ADSL

ه) گاو صندوق ، فايل ايمين و رمز دار

و)رايانه مجهز به فاكس ، مودم و متناسب با تكنولوژي روز به تعداد نيرو حداقل 4 دستگاه

ز) يك عدد ميز كنفرانس حداقل 10 نفره

ج) حداقل دو خط تلفن ثابت

ط)يك دستگاه فاكس

ي) تجهيزات و ملزومات مورد نياز آبدارخانه از قبيل گاز ، يخچال،آبسرد كن و.....

ك) ايجاد شبكه هاي بر خط (ONLIN) و تامين تجهيزات و امكانات لازم جهت بروز رساني و مبادله اطلاعات با دستگاه خدمات دهنده و سرويس دهي مطلوب به متقاضيان خود بر اساس استاندارد ابلاغي

تبصره: ساير تجهيزات و امكانات مورد نياز در طول فعاليت از طريق ستاد مركزي ابلاغ خواهد شد كه تامين آنها توسط مسئول دفتر الزامي است

فرم شماره 1- مخصوص متقاضي مجوز دفتر

فرم درخواست متقاضي

 

 

 

 

 

مشخصات فردي

نام:

 

نام خانوادگي:

 

نام پدر:

شماره شناسنامه:

كد ملي:

تاريخ تولد

محل صدور:

مذهب:

جنسيت:          مذكر                       مونث

تاهل:              مجرد                         متاهل

ايثارگري: ايثارگر و جانباز    خانواده ايثارگر و جانباز     خانواده شهدا     ارتباط درجه1     ارتباط درجه 2

تلفن منزل:

 تلفن همراه:

 

Email:               

 

آدرس كامل منزل:                                                                                       كد پستي منزل:

 

سوابق تحصيلي

رديف

مدرك تحصيلي

رشته تحصيلي

گرايش تحصيلي

تاريخ اخذ مدرك

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سوابق خدمتي

رديف

محل خدمت

مدت خدمت

سمت

تاريخ شروع

تاريخ پايان

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اطلاعات فرم شماره 1

اينجانب............با توجه به مندرجات پرسش نامه به صحت كليه مطالب اقرار مي نمايم در صورتيكه در طول انجام مراحل تعيين صلاحين يا پس از آن غير واقعي بودن اطلاعات فوق محرز گردد شهرداري حق دارد ضمن توقف مراحل واگذاري بر اساس قوانين و مقررات جاري و ماورد مندرج در آيين نامه دفاتر كارگزاري با اينجانب رفتار نمايد.

 

نام و نام خانوادگي:                                                 تاريخ درخواست :      /     /                     امضاء

 

شاخص های ارزیابی مدیر فنی و پرسنل دفترخدمات شهرسازی

 

 

شرح( امتیاز)

مدیر

فنی

کارشناس دفتر

کارشناس دفتر

کارشناس دفتر

مأمور بازدید

مأمور بازدید

مأمور بازدید

نقشه بردار

کارشناس

انفورماتیک

کارشناس مالی

رابط مناطق

و پیگیری امور

جمع کلی امتیاز  دفتر

مدرک تحصیلی

دکتری(8)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی ارشد(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

کارشناسی(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

رشته

تحصیلی

مهندسی

شهرسازی

برنامه ریزی شهری(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

---

---

 

 

طراحی شهری(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

---

---

 

 

سایر گرایشها(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

---

---

 

 

مهندسی معماری

معماری(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

---

---

 

 

مهندسی

عمران

عمران(6)

 

 

 

 

 

 

 

 

---

---

 

 

نقشه برداری(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

---

---

 

 

جغرافیا

برنامه ریزی شهری(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

---

---

 

 

مدیریت

اجرایی

(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

---

---

 

 

سایر

رشته ها

(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سابقه کاری

حداقل3 امتیاز جهت 5 سال سابقه کاری مدیرفنی وکارشناسان و3سال سابقه کاری سایر پرسنل و حداکثر 8 امتیاز(به ازای هر4سال مازاد، 1 امتیاز اضافه می گردد)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

پروانه

اشتغال

طراحی

یک(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو (4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

نظارت

یک(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اجرا

یک(5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

دو(4)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سه (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

خانواده شهدا و ایثار گران

فرزندشهید،همسرشهید،جانباز25%به بالا، والدین شهید(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سایرایثارگران(جانباز کمتر25%،فرزند، همسر، والدین جانباز)(2)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

جمع کلی امتیاز هریک از پرسنل دفتر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

شاخص های ارزیابی صاحب امتیاز (مسئول دفتر)

جدول شاخص های ارزیابی مدیر فنی و پرسنل دفتر خدمات شهر سازی 

جدول ارزیابی مکانی دفتر

 

 

اخبار داخلی

اخبار مرتبط

دیدگاه ها (0)

ثبت دیدگاه

لطفا نام خود را به درستی وارد کنید
لطفا ایمیل خود را به درستی وارد کنید
لطفا متن دیدگاه خود را به درستی وارد کنید

دیدگاه شما با موفقیت ثبت شد

خبر قبلی

برنامه های فرهنگی مناطق ۸ گانه شهرداری تقویت می شود
۰۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۵۸

مطلب بعدی

آغاز پویش بزرگ "خانه هر کرمانشاهی یک حسینیه"
/۰۱ شهریور ۱۳۹۹ ساعت ۱۰:۵۷
کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد

سازمان فناوی اطلاعات و ارتباطات شهرداری کرمانشاه