کرمانشاه 01:43 شنبه 18/5/1399 صفحه اصلی
 
   آگهی مناقصه  عمومی  شهرداری کرمانشاه منطقه 3
1398/04/19-12:03 تعدا بازدید: 410 گروه خبری: شهرداری مرکز کد خبر: 1413
   آگهی مناقصه  عمومی شهرداری کرمانشاه منطقه 3

 

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات ( واگذاری عملیات تنظیف و رفت و روب ، شستشوی المانها ، لایروبی ، حمل پسماند سبز و غیر سبز در سطح منطقه سه شهرداری کرمانشاه ) به شماره مناقصه 2098005233000009 را بصورت حجمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/4/22می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  سایت: ساعت 13 روز  پنج شنبه تاریخ 98/4/27

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روزدو شنبه تاریخ 98/5/7

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز  سه شنبه تاریخ 98/5/8

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

  

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات ( واگذاری عملیات تنظیف و رفت و روب ، شستشوی المانها ، لایروبی ، حمل پسماند سبز و غیر سبز در سطح منطقه دو شهرداری کرمانشاه ) به شماره مناقصه 2098005233000008 را بصورت حجمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/4/18می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  سایت: ساعت 13 روز  دو شنبه تاریخ 98/4/24

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز پنج شنبه تاریخ 98/5/3

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح روز شنبه تاریخ 98/5/5

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه
  شهرداری ها و دهیاری های کشور 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|

  • مدیریت بحران | ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

    | تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava ۱۳۹۸|

    آدرس : کرمانشاه :میدان غدیر-شهرداری کرمانشاه-کد پستی:6716741477 - فاکس :0833722299 تلفن :08337224447-الی 9

  •