کرمانشاه 21:11 دوشنبه 1/7/1398 صفحه اصلی
 
آگهی  تجدید مناقصه  عمومی  شهرداری کرمانشاه
1398/06/12-09:51 تعدا بازدید: 161 گروه خبری: شهرداری مرکز کد خبر: 1520
آگهی تجدید مناقصه  عمومی شهرداری کرمانشاه

 

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات  ( عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارکهای سطح شهرداری منطقه 7 به شماره مناقصه 2098005233000033 را به صورت حجمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/6/12 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از  ساعت 13 روزچهارشنبه  تاریخ 98/6/20

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز شنبه 98/6/30

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح  روز یک شنبه تاریخ 98/6/31

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|

  • مدیریت بحران | ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

    | تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava|  •