کرمانشاه 19:57 یک شنبه 29/10/1398 صفحه اصلی
 
آگهی مناقصه  عمومی  شهرداری کرمانشاه
1398/06/14-09:44 تعدا بازدید: 314 گروه خبری: شهرداری مرکز کد خبر: 1527
آگهی مناقصه  عمومی شهرداری کرمانشاه

 

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد  مناقصه عمومی  تهیه و اجرای رنگ دوجزئی بلوک عابر و خط نوشته های ترافیکی و هاشور ترافیکی  به شماره مناقصه 2098005233000035  را به صورت حجمی از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه یکشنبه  98/6/17می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه از سایت : از روز یکشنبه 98/6/17 لغایت روز دوشنبه 98/6/25

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 12 روز پنج شنبه تاریخ 98/7/4

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز شنبه تاریخ 98/7/6

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|

  • مدیریت بحران | ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

    | تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava ۱۳۹۸|  •