کرمانشاه 10:51 دوشنبه 5/12/1398 صفحه اصلی
 
آگهی تجدید مناقصه عمومی
1398/07/09-10:52 تعدا بازدید: 269 گروه خبری: شهرداری مرکز کد خبر: 1568
آگهی تجدید مناقصه عمومی
شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (واگذاری عملیات تنظیف و رفت و روب , شستشوی المانها لایروبی, حمل پسماند سبز و غیر سبز و جمع آوری زباله در سطح منطقه چهار...

آگهی تجدید مناقصه عمومی

 شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (واگذاری عملیات تنظیف و رفت و روب , شستشوی المانها لایروبی, حمل پسماند سبز و غیر سبز و جمع آوری زباله در سطح منطقه چهار به شماره مناقصه ۲۰۹۸۰۰۵۲۳۳۰۰۰۰۴۴ را بصورت حجمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد ) به آدرس WWW.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه در صورت عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه ۹۸/۷/۱۳ می باشد.

مهلت زمانی اسناد مناقصه سایت : روز شنبه تاریخ ۹۸/۷/۱۳ لغایت روز پنجشنبه ۹۸/۷/۱۸

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد روز شنبه تاریخ ۹۸/۷/۲۰ لغایت روز دوشنبه ۹۸/۷/۲۹ ساعت ۱۳

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت ۹ صبح روز سه شنبه تاریخ ۹۸/۷/۳۰

 

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های الف :

آدرس کرمانشاه-پایین تر از سه راه ۲۲ بهمن –کوی روبروی سازمان عتبات عالیات :شماره تلفن ۰۸۳۳۸۲۲۹۹۶۸

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس ۰۲۱۴۱۹۳۴

دفتر ثبت نام :۸۸۹۶۹۷۳۷-۸۵۱۹۳۷۶۷

                                                                                                      سعید طلوعی

                                                                                                   شهردار کرمانشاه

 

 

 
نظرات کاربران

نام کاربری: مهمان کارکنیم بعد دستمزد را برویم مشهد خودمان را ببندیم ضریح امام رضا بلکه او برای گرفتن پول از شهرداری کرمانشاه معجزه بکند؟؟؟
1398/07/10 - 20:08
نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه
  شهرداری ها و دهیاری های کشور 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|

  • مدیریت بحران | ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

    | تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava ۱۳۹۸|  •