کرمانشاه 12:13 چهارشنبه 25/4/1399 صفحه اصلی
 
  آگهی تجدید مناقصه  عمومی  شهرداری کرمانشاه
1398/08/01-12:04 تعدا بازدید: 901 گروه خبری: مزایده و مناقصه کد خبر: 1608
  آگهی تجدید مناقصه  عمومی شهرداری کرمانشاه

                       

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد  تجدید مناقصه عمومی (    عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های   سطح منطقه پنج  شهرداری کرمانشاه ) به شماره مناقصه 20980052330000055 را بصورت حجمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/8/6می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  سایت: ساعت 13 روز دوشنبه تاریخ 98/8/6لغایت روز یکشنبه 98/8/12

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز  دوشنبه تاریخ 98/8/13لغایت روز چهارشنبه 98/8/22

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز  پنج شنبه تاریخ 98/8/23

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه
  شهرداری ها و دهیاری های کشور 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|

  • مدیریت بحران | ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

    | تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava ۱۳۹۸|

    آدرس : کرمانشاه :میدان غدیر-شهرداری کرمانشاه-کد پستی:6716741477 - فاکس :0833722299 تلفن :08337224447-الی 9

  •