کرمانشاه 12:40 یک شنبه 18/3/1399 صفحه اصلی
 
         آگهی فراخوان  انتخاب مشاور  شهرداری کرمانشاه
1398/11/21-11:13 تعدا بازدید: 214 گروه خبری: شهرداری مرکز کد خبر: 1742
         آگهی فراخوان  انتخاب مشاور شهرداری کرمانشاه

                      

شهرداری کرمانشاه ( سازمان حمل و نقل ریلی ) در نظر دارد فراخوان خرید خدمات مشاوره جهت  مطالعات و طراحی ساختمان ایستگاههای M3 ,M2 بخش روگذر خط یک قطار شهری کرمانشاه به شماره 2098005233000082را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل فراخوان تا   تهیه فهرست مشاوران دارای صلاحیت ارسال درخواست پیشنهاد ( RFP ) . ارائه پیشنهاد مشاوران  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار  فراخوان در سامانه 98/11/26می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد فراخوان  سایت: ساعت 13 روز   شنبه تاریخ 98/12/3

مهلت زمانی ارسال پاسخ فراخوان : از ساعت 13روز   شنبه تاریخ 98/12/17

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان آدرس  کرمانشاه  میدان غدیر شهرداری مرکز ساختمان آیت الله نجومی شماره تلفن  37224447 -083

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه
  شهرداری ها و دهیاری های کشور 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|

  • مدیریت بحران | ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

    | تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava ۱۳۹۸|

    آدرس : کرمانشاه :میدان غدیر-شهرداری کرمانشاه-کد پستی:6716741477 - فاکس :0833722299 تلفن :08337224447-الی 9

  •