کرمانشاه 18:53 دوشنبه 12/3/1399 صفحه اصلی
 
آگهی مناقصه عمومی  شهرداری کرمانشاه
1399/02/03-12:32 تعدا بازدید: 270 گروه خبری: مزایده و مناقصه کد خبر: 1851
آگهی مناقصه عمومی شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات اجرای جابجایی لوله آب 1000 میلیمتر معارض با مسیر خط یک قطار شهری کرمانشاه بر اساس فهرست بهاء واحد پایه رشته آب 1399   به شماره مناقصه 2099005233000003را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

پایه و رشته مناقصه گران : پایه پنج و بالاتر رشته آب

تاریخ انتشار  مناقصه در سامانه 99/2/8می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت: ساعت 13 روز  یک شنبه تاریخ 99/2/14 

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : از ساعت 13روز   پنجشنبه تاریخ 99/2/25

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح روز  شنبه تاریخ 99/2/27

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان آدرس  کرمانشاه  میدان غدیر شهرداری مرکز ساختمان آیت الله نجومی شماره تلفن  37224447 -083

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه
  شهرداری ها و دهیاری های کشور 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|

  • مدیریت بحران | ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

    | تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava ۱۳۹۸|

    آدرس : کرمانشاه :میدان غدیر-شهرداری کرمانشاه-کد پستی:6716741477 - فاکس :0833722299 تلفن :08337224447-الی 9

  •