کرمانشاه 02:21 سه شنبه 6/12/1398 صفحه اصلی
 
شهردار کرمانشاه:فضاهای عمومی شهر به تسخیرخودروها درآمده است 
1398/01/28-18:11 تعدا بازدید: 1027 گروه خبری: روابط عمومی کد خبر: 262
شهردار کرمانشاه:فضاهای عمومی شهر به تسخیرخودروها درآمده است 

 شهردارکرمانشاه بابیان اینکه فضاهای عمومی شهربه تسخیر خودروها درآمده است بر برنامه ریزی جهت کاهش وابستگی به خودروهای شخصی درمکان های عمومی تاکید کرد.

 به گزارش روابط عمومی و اموربین الملل شهرداری کرمانشاه درجلسه ای که باحضوردکترطلوعی شهردارکرمانشاه در حوزه معاونت حمل ونقل وترافیک شهرداری برگزارشدبراجرای سیستم حمل و نقل پایدار درون شهری تاکیدکرد.

 شهردار کرمانشاه گفت:درشهرکرمانشاه بامشکلات عمده ای درحوزه حمل ونقل درون شهری مواجه هستیم ازجمله سهم بسیارکم استفاده ازناوگان حمل ونقل عمومی،ازدحام ترافیک دربخشهایی ازشهربخصوص بخش مرکزی شهر،مصرف بالای سوخت وبروز انواع آلودگی های زیست محیطی که به شهر آسیب می رساند.

وی افزود:قطعا بدون جابجایی برمبنای اصول مناسب و پاایدارهیچ شهری رانمی توان زنده و پویا نگه داشت.

دکترطلوعی بااشاره به ازبین رفتن فضاهای عمومی شهرها که به تسخیر خودروهادرآمده است بر اجرای برنامه ها وسیاستهای ترافیکی در سطح شهر تاکید کرد و وافزود:زیرساختهای ضعیف حمل ونقل جوابگوی جمعیت شهر نیست وازاین رو باید بانگاهی راهبردی به تحلیل سیاستهای توسعه سیستم حمل ونقل شهری بپردازیم.

شهردارکرمانشاه ضمن تقدیرازاقدامات صورت گرفته در حوزه معاوت حمل ونقل وترافیک وسازمانهای وابسته ازجمله تاکسیرانی و اتوبوسرانی جهت ارائه خدمات به شهروندان تصریح کرد:حمل ونقل پایداربه این معنی است که بایدمشکلات پیش رو رابگونه ای حل کنیم تااین معضلات ترافیکی درسالهای بعدبازنگرددودربرنامه ریزی الگویی رادنبال کنیم که براثرگسترش شهر وجمعیت شهری و فعالیتهای اقتصادی واجتماعی که از عوامل اصلی بوجودآمدن ترافیک هستندکرمانشاه بدون بروزمشکل ترافیکی پاسخگوی جابجایی شهروندان باشد.

دکتر طلوعی گفت:حوزه معاونت ترافیک وحمل ونقل شهرداری بامدیریت پایدارحمل ونقل درون شهری کارایی اقتصادی ،کاهش و صرفه جویی در مصرف سوخت،کاربری بهینه اراضی و عدالت اجتماعی رابایددردستورکارقراردهد.
نظرات کاربران

نام کاربری: مهمان
1398/04/24 - 12:10
نام کاربری: مهمان
1398/04/24 - 12:16
نام کاربری: مهمان
1398/04/24 - 12:22
نام کاربری: مهمان
1398/04/25 - 16:05
نام کاربری: مهمان
1398/04/25 - 16:06
نام کاربری: مهمان
1398/04/25 - 16:07
نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه
  شهرداری ها و دهیاری های کشور 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|

  • مدیریت بحران | ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

    | تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava ۱۳۹۸|  •