کرمانشاه 00:13 دوشنبه 23/4/1399 صفحه اصلی
 
آگهی مناقصه عمومی  خرید تجهیزات ترافیکی
1399/03/07-09:25 تعدا بازدید: 235 گروه خبری: مزایده و مناقصه کد خبر: 2885
آگهی مناقصه عمومی خرید تجهیزات ترافیکی

                               آگهی مناقصه عمومی

شهرداری کرمانشاه

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خرید تجهیزات ترافیکی در پروژه ایمن سازی و اصلاح معابر سطح شهری کرمانشاه ( از محل اعتبارات تخصیص)  به شماره مناقصه 2099005233000005را   از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار  مناقصه در سامانه 99/3/10می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت: ساعت 13 روز    شنبه تاریخ 99/3/17

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : از ساعت 13روز  سه شنبه  تاریخ 99/3/27

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح روز پنجشنبه تاریخ 99/3/29

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان آدرس  کرمانشاه  میدان غدیر شهرداری مرکز ساختمان آیت الله نجومی شماره تلفن  37224447 -083

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه
  شهرداری ها و دهیاری های کشور 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|

  • مدیریت بحران | ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

    | تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava ۱۳۹۸|

    آدرس : کرمانشاه :میدان غدیر-شهرداری کرمانشاه-کد پستی:6716741477 - فاکس :0833722299 تلفن :08337224447-الی 9

  •