اوقات شرعی
وضعیت آب و هوا
مدیران اداراتعلی اکبر جمشیدی
مدیر اموراداری

برومند مرادی
رئیس اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات

 علی یارتبار
مدیر امور مالی

حسن مرادی
مدیر امور کارگزینی


کامبیز جلوند
رئیس اداره حقوقی

محمد رضا سپهری
رئیس اداره کارپردازی


علی ناصری
رئیس اداره اجراییاترضا نیازی
رئیس اداره دبیرخانه

سیروس نظرآبادی
رئیس اداره نقلیه و خدمات

محمد علی کرم
رئیس اداره اموال

محمد رضا قارونی
رئیس اداره تربیت بدنیامیررضا همایون دولتشاهی
رئیس اداره روابط عمومی و امور بین الملل


ناصر حمیدی
 مدیریت کمیسیون ماده صد

4972863 : کل بازديدکنندگان 823 : بازديدکنندگان امروز 5314 : بازديدکنندگان اين صفحه آدرس: میدان غدیر-ساختمان شهرداری کرمانشاه
Copyright © 2014 Kermanshah . All rights reserved درج مطلب با ذکر منبع مجاز است.کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد