اوقات شرعی
وضعیت آب و هوا
٢٧/٥/٨٨

جلسه كميسيون تبليغات محيطي و زيباسازي شهرداري در تاريخ 27/5/88 ساعت 18 در محل حوزه معاونت خدمات شهري با حضور اعضاء محترم و به رياست آقاي مهندس تقي‌زاده تشكيل و طي آن تصميمات ذيل اتخاذ گرديد.

1- با توجه به اينكه در نظر است نسبت به احداث، تكميل و ساماندهي پاركهاي مقابل منابع طبيعي مقابل هوانيروز و حاشيه چم‌بشير اقداماتي صورت پذيرد لذا مقرر گرديد طي جلسه آتي طرح و نقشه‌هاي اجرايي پاركهاي مذكور توسط مديرعامل محترم سازمان برنامه‌ريزي و طراحي ارائه گردد تا ضمن حضور جناب آقاي مهندس حميدي به عنوان عضو كميسيون از شوراي اسلامي شهر بررسي و تصميمات مقتضي اتخاذ گردد، همچنين مقرر گرديد طي بازديد آقاي مهندس كريمي و جناب اقاي البرز از محل پارك هوانيروز و مقابل منابع طبيعي موضوع روشنائي و نوع پايه چراغهاي مورد نياز جهت پارك مذكور بررسي و موضوع تامين آب پارك نيز توسط معاونت محترم خدمات شهري پيگيري گردد.

2- مقرر گرديد طرح ميدان نيايش در جلسه آتي توسط سازمان برنامه‌ريزي و طراحي ارائه گردد.

3- با توجه به كمبود نور پارك هشت بهشت الهيه مقرر گرديد ضمن پيگيري حوزه خدمات شهري توسط منطقه 6 رفع مشكل گردد.

4- مقرر گرديد با عنايت به ضرورت تهيه نقشه جامع شهر كرمانشاه و شناسايي اماكن تفريحي بر روي نقشه علي‌الخصوص بوستانها، كليه اسامي توسط مسئول نامگذاري بر روي نقشه مشخص و محدوده بوستانهاي شهر تعيين گردد، همچنين طرح المان نقشه نيز توسط واحد زيباسازي و حوزه خدمات شهري تهيه و در جلسه آتي بررسي گردد، همچنين جهت تكميل پروژه شناسايي بوستانهاي شهر نيز تابلوهاي راهنماي آنها نيز تهيه و در نقاط ورودي شهر و اماكن تجمع مسافرين تهيه و نصب گردد.

5- با توجه به تهيه و تصويب نقشه اجرايي BRT جهت ميدان آزادي مقرر گرديد ضمن بررسي جانمايي محل احداث BRT از نظر عرض معبر و بررسي رنگ و نوع برخي مصالح كاربردي توسط آقاي فرهودي در جلسه آتي طي يك فراخوان عمومي نسبت به ارائه فعاليت اقدام گردد.

6- با عنايت به بحث و تبادل نظر پيرامون مشكلات موجود در پارك‌هاي شرقي و غربي و پارك كوهستان كه توسط آقاي مهندس دابشليم و مهندس دركه مطرح گرديد، مقرر شد جهت رفع مشكل آب شرب پاركهاي شرقي و غربي توسط حوزه معاونت خدمات شهري با توجه به استفاده از شيرهاي آتش‌نشاني اقدام گردد، همچنين مقرر گرديد ضمن پيگيري سازمان پاركها و حوزه معاونت خدمات شهري درخصوص طرح ساماندهي درياچه طاقبستان از نظر سنگ فرش و نرده‌هاي اطراف درياچه و جمع‌آوري دستفروشها و بررسي قدمت درخت طاقبستان و طرح صندلي اطراف درخت اقداماتي صورت پذيرد.

7- مقرر گرديد با هماهنگي سازمان پاركها و حوزه معاونت خدمات شهري جهت ايجاد كمپينگ هايي به صورت سكو مبني بر اسكان مسافران بررسي صورت پذيرد.

8- مقرر گرديد طرح سراب قنبر جهت بررسي پياده‌روسازي توسط سازمان برنامه‌ريزي و طراحي در جلسه آتي ارائه گردد، همچنين توسط حوزه خدمات شهري و واحد روشنايي موضوع آب و برق و توسط سازمان پاركها و فضاي سبز موضوع فضاي سبز پيگيري گردد. درخصوص ساماندهي نخاله‌ها و دفع آبهاي سطحي در محل خط‌القعر قنبر نيز در جلسه آينده بررسي گردد.

9- مقرر گرديد منبعد كليه طرحهاي زيباسازي طي مكاتبه به كميسيون زيباسازي ارسال و بعد توسط سازمان برنامه‌ريزي و طراحي نظارت گردد.

10- مقرر گرديد مصوبات شوراي عالي معماري درخصوص نماي ساختمانها در جلسات زيباسازي مبني بر اختيار تغيير نتايج حاصله از صدور پروانه و مجوزهاي ارائه شده توسط شهرسازي مطرح و تصميم‌گيري شود و درخصوص مجوزهاي بعدي شهرسازي هيچگونه مجوزي صادر ننمايد.

11- مقرر گرديد حوزه شهرسازي پيرو مكاتبه پيشين درخصوص ايجاد حصار اطراف پروژه‌هاي شهرداري و ساختماني مكاتبه‌اي ديگر انجام دهد.

 

 

5571537 : کل بازديدکنندگان 1723 : بازديدکنندگان امروز 1739 : بازديدکنندگان اين صفحه آدرس: میدان غدیر-ساختمان شهرداری کرمانشاه
Copyright © 2014 Kermanshah . All rights reserved درج مطلب با ذکر منبع مجاز است.کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد