اوقات شرعی
وضعیت آب و هوا
ادامه ١

فعالیتها

برگزاري مراسم روز پاك با حضور مهد كودكهاي سطح شهر در محوطه شهرداري

برگزاري مراسم تجليل از جانبازان شهرداري

تهيه و طراحي بوم و پلاكارد در مناسبات مختلف

مساعدت جهت نصب بوم و پلاكارد و شستشوي مسير براي حضور مردم در روز عيد فطر و نيز زيارت قتلگاه

حضور در مدارسطح  شهر در آغاز سال تحصيلي و استقبال از دانش آموزان و اوليا و مربيان با گل و شيريني

حضور در مدارس سطح شهر به مناسبت روز معلم به همراه گل و شيريني و تجليل از مقام معلم

حضور در مراسم پاكسازي كوهستان در روز جهاني پاكسازي كوهستانها

حضور در مراسم صلح جهاني و همكاري با جمعيت صلح سبز در روز صلح

برگزاري مسابقه كوهپيمايي همگاني با كمك بسيجج ورزشكاران

برگزاري مراسم نيمه شعبان با همكاري هيئت رزمندگان و مساجد سطح شهر

راه اندازي فرهنگسراي كودك در 22 بهمن با همكاري بهزيستي و كانون پرورش فكري كودكان

برگزاري مراسم روز درختكاري

برگزاري طرح نگهداري فضاهاي سبز و جمع آوري زباله از سطح پاركها توسط مردم با همكاري جمعيت افراي سبز

نشستهاي ماهيانه با مسئولين NGO  ها براي بهبوى و ارتقا سطح فرهنگ شهروندان

طرح چيدن سفره هاي هفت سين در ميادين اصلي شهر ومناطق ششگانه با همكاري اداره روابط عمومي

استقبال از مسافران نوروزي در لحظه تحويل سال در فرودگاه ووروديهاي اصلي شهر با همكاري مناطق

تهيه بروشور راهنماي شهر و معرفي آثار باستاني براي ميهمانان نوروزي

تهيه بروشور تاريخچه شهرداري وشهرداران كرمانشاه در طول تاريخ تا به امروز.

برگزاري مراسم جشنبادبادكها با حضور كودكان با شعار شهر سالم شهر پاك.

برگزاري مسابقات ورزشي با همكاري هيئتهاي ورزشي.

همكاري با كانونهاي فرهنگي.

استقبال از نام آوران ورزشي با همكاري شورا وشهرداري.

برگزاري مراسم ورزش صبحگاهي در شهرداري با حضور مسئولين.

تدارك بازديد شهردار واعضاي شوراي اسلامي شهر از كتابخانه ها.

گلباران مزار شهدا در هفته دفاع مقدس ودر اولين روز فروردين ماه.

همكاري در اجراي مراسم عاشوراي حسيني در تالار شهرداري.

شركت در مراسمات مختلف وراهپيمايي ها از جمله روز قدس،يوم اله22بهمن و...

تشكيل جلسات گوناگون با مسئولين هيئت وانجمن ورزش همگاني براي تشويق وترغيب مردم به ورزش همگاني وگسترش فضاهاي ورزشي در پاركها.

گزارش عملكرد روابط عمومي شهرداري كرمانشاه

ليست فعاليتهاي انجام شده در سال جاري

1- برگزاري مراسم روز پاك با حضور مهدكودكهاي سطح شهردر محوطه شهرداري توسط شهرداري كرمانشاه(1384)

2- برگزاري مراسم تجليل از جانبازان شهرداري (1384)

3- نصب بوم وپلاكارد به همراه روابط عمومي جهت نصب در سطح شهر)در كل سال(

4- همكاري جهت نصب پلاكارد وشستشوي مسير براي حضور مردم در عيد فطر ونيز زيارت ضريح قتلگاه

5- حضوردر مدارس سطح شهردرآغاز سال تحصيلي واستقبال ازدانش آموزان واوليا ومربيان با گل وشيريني

6- حضوردرمدارس نواحي سه گانه آموزش وپرورش درروز معلم به همراه گل وشيريني وتجلیل مقام آنها      

7-  حضور در مراسم پاكسازي كوهستان در روز جهاني پاكسازي كوهستان با همكاري جمعيت پراو وشهرداري

8- حضور در مراسم صلح جهاني وهمكاري با جمعيت صلح سبز به مناسبت روز صلح

9- برگزاري مسابقه كوهپيمايي همگاني با كمك بسيج ورزشكاران

10- برگزاري مراسم نيمه شعبان با همكاري هيئت رزمندگان وديگر مساجد در سطح شهر

11- راه اندازي فرهنگسراي كودك در22بهمن با همكاري بهزيستي وكانون پرورشي فكري كودكان)بزودي(

12- برگزاري روز درختكاري با همكاري مسئولين شورا وشهرداران مدارس وNGOهاي سطح شهر

13- برگزاري طرح نگهداري فضاي سبزوجمع آوري زباله ازسطح پاركها توسط مردم با همكاري جمعيت افراي سبز

14- نشست هاي ماهيانه با مسئولينNGOها براي بهبود وارتقا سطح فرهنگ شهروندان

15- تشكيل جلسات گوناگون با مسئولين هيئت وانجمن ورزش همگاني براي تشويق وترغيب مردم به ورزش همگاني وگسترش فضاهاي ورزشي در پاركها

16- بازديد از كودكان بي سرپرست در شيرخوارگاه معتضدي در روز خانواده توسط اداره روابط عمومي وبا حضورمديران شهرداري

17- طرح چيدن سفره هاي هفت سين درميادين اصلي شهر ومناطق ششگانه با همكاري اداره روابط عمومي

18-  استقبال از مسافران نوروزي در لحظه سال تحويل در فرودگاه وورودي هاي اصلي شهر توسط اداره روابط عمومي با همكاري مناطق ششگانه

19- تهيه بروشور راهنماي شهر ومعرفي آثار باستاني براي مهمانان نوروزي

20- تهيه بروشورتاريخچه شهرداري وشهرداران كرمانشاه در طول تاريخ تا به امروز

 

 

 

5517504 : کل بازديدکنندگان 454 : بازديدکنندگان امروز 3373 : بازديدکنندگان اين صفحه آدرس: میدان غدیر-ساختمان شهرداری کرمانشاه
Copyright © 2014 Kermanshah . All rights reserved درج مطلب با ذکر منبع مجاز است.کلیه حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد