تیتر جدیدترین اخبار :

خبر قبلی

رئیس سازمان سیما، منظر و فضای سبز شهرداری کرمانشاه خبر داد؛ ترمیم و پانسمان درختان آسیب دیده در شهر کرمانشاه
۲۹ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۱۹:۰۶

مطلب بعدی

آگهی تجدید مناقصه عمومی
/۳۰ بهمن ۱۳۹۹ ساعت ۰۸:۲۶
news-ecac161953.jpg
اخبار آگهی مناقصه عمومی – یک مرحله ای شهرداری کرمانشاه

 

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه  عمومی  یک مرحله ای  تهیه ،ساخت نصب دو  ایستگاه اتوبوس  بر اساس فهرست بها ء ابنیه ( فهرست پایه سال1399 )  به  شماره مناقصه 20990052330000065 را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

پایه و رشته مناقصه گران : پایه 5 و بالاتر  رشته ابنیه

           تاریخ انتشار  مناقصه در سامانه:  99/12/03می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت: ساعت 13     تاریخ 99/12/09

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : ساعت 13 تاریخ 99/12/19

زمان بازگشایی پاکات    :   ساعت 9صبح روز  چهار شنبه تاریخ 99/121/20

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان آدرس  کرمانشاه –  میدان غدیر شهرداری مرکز ساختمان آیت الله نجومی شماره تلفن  37224447 -083

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

 

 

خبرهای مرتبط

خبر مرتبط با این خبر یافت نشد .

نظرات

دیدگاهی برای این خبر ارسال نشده است.

ارسال دیدگاه