تیتر جدیدترین اخبار :

خبر قبلی

دیدار مدیرعامل سازمان حمل و نقل مسافر شهر کرمانشاه با نمایندگان تاکسیرانان
۰۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۵۷

مطلب بعدی

گهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری کرمانشاه
/۰۸ دی ۱۳۹۹ ساعت ۱۲:۲۸
news-831298f6a1.jpg
مناقصات آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری کرمانشاه

 

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی  خدمات عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های سطح شهرداری منطقه 4  به  شماره مناقصه 20990052330000041 را  به صورت حجمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

           تاریخ انتشار  مناقصه در سامانه:  99/10/10می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت: ساعت 13 روز  سه شنبه   تاریخ 99/10/16

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد در سامانه : ساعت 13 روز   شنبه   تاریخ 99/10/27

زمان بازگشایی پاکات    : ساعت 10صبح روز  دو شنبه تاریخ 99/10/29

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان آدرس  کرمانشاه –  میدان غدیر شهرداری مرکز ساختمان آیت الله نجومی شماره تلفن  37224447 -083

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767

خبرهای مرتبط

خبر مرتبط با این خبر یافت نشد .

نظرات

دیدگاهی برای این خبر ارسال نشده است.

ارسال دیدگاه