کرمانشاه 15:43 جمعه 28/6/1399 صفحه اصلی
 
آگهی مناقصه  عمومی  شهرداری کرمانشاه
1398/06/04-09:11 تعدا بازدید: 446 گروه خبری: شهرداری مرکز کد خبر: 1506
آگهی مناقصه  عمومی شهرداری کرمانشاه

 

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات  عملیات  تنظیف و رفت و روب ، شستشوی المانها ، لایروبی ، حمل  پسماند و غیر سبز در سطح منطقه دو  به شماره مناقصه 2098005233000027 ،-  عملیات  تنظیف و رفت و روب ، شستشوی المانها ، لایروبی ، حمل  پسماند و غیر سبز در سطح منطقه  پنج  به شماره مناقصه 2098005233000019 را به صورت حجمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/6/5 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت : ساعت 13 روز دو شنبه  تاریخ 98/6/11

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز  پنج شنبه 98/6/21

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 8 صبح  روز شنبه تاریخ 98/6/23

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه
  شهرداری ها و دهیاری های کشور 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|

  • مدیریت بحران | ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

    | تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by saeid-charejow ۱۳۹۸|

    شهرداری کرمانشاه _آدرس : میدان غدیر

    شماره تماس :08337211717-08337294964- فکس :08337222292


  •