کرمانشاه 14:48 جمعه 28/6/1399 صفحه اصلی
 
  آگهی تجدید مناقصه  عمومی  شهرداری کرمانشاه
1398/07/04-10:44 تعدا بازدید: 360 گروه خبری: شهرداری مرکز کد خبر: 1556
  آگهی تجدید مناقصه  عمومی شهرداری کرمانشاه

                       

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی خدمات (   عملیات تنظیف و رفت و روب ، شستشوی المانها ، لایروبی ، حمل پسماند سبز و غیر سبز در سطح منطقه یک شهرداری کرمانشاه ) به شماره مناقصه 20980052330000040 را بصورت حجمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/7/13می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  سایت: ساعت 13 روز شنبه تاریخ 98/7/13لغایت روز پنجشنبه 98/7/18

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز  شنبه تاریخ 98/7/20لغایت روز دوشنبه 98/7/29

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز  سه شنبه تاریخ 98/7/30

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه
  شهرداری ها و دهیاری های کشور 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|

  • مدیریت بحران | ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

    | تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by saeid-charejow ۱۳۹۸|

    شهرداری کرمانشاه _آدرس : میدان غدیر

    شماره تماس :08337211717-08337294964- فکس :08337222292


  •