کرمانشاه 13:51 چهارشنبه 25/4/1399 صفحه اصلی
 
آگهی مناقصه  عمومی  شهرداری کرمانشاه
1398/08/27-09:59 تعدا بازدید: 483 گروه خبری: شهرداری مرکز کد خبر: 1641
آگهی مناقصه  عمومی شهرداری کرمانشاه

 

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد  تجدید مناقصه عمومی  (    عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارکهای سطح شهرداری منطقه سه شهرداری ) به شماره مناقصه  20980052330000063 و عملیات تنظیف و رفت و روب ، شستشوی المانها ، لایروبی ، حمل پسماند  سبز و غیر سبز و غیر سبز در سطح منطقه دو شهرداری کرمانشاه ) به شماره مناقصه 2098005233000064 را بصورت حجمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری تجدید مناقصه از دریافت اسناد مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/8/29می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه  سایت: ساعت 13 روز چهار شنبه تاریخ 98/8/29 لغایت روز دو شنبه 98/9/4

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : از روز  چهارشنبه تاریخ 98/9/5 لغایت روز پنج شنبه 98/9/14 ساعت 13

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز شنبه  تاریخ 98/9/16

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :       آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمان عتبات عالیات : شماره 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه
  شهرداری ها و دهیاری های کشور 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|

  • مدیریت بحران | ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

    | تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava ۱۳۹۸|

    آدرس : کرمانشاه :میدان غدیر-شهرداری کرمانشاه-کد پستی:6716741477 - فاکس :0833722299 تلفن :08337224447-الی 9

  •