کرمانشاه 22:18 یک شنبه 27/11/1398 صفحه اصلی
 
آگهی تجدید مناقصه عمومی  شهرداری کرمانشاه
1398/10/28-12:38 تعدا بازدید: 106 گروه خبری: شهرداری مرکز کد خبر: 1715
آگهی تجدید مناقصه عمومی شهرداری کرمانشاه

 

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد  تجدید مناقصه های عمومی خدمات ( عملیات نگهداری فضای سبز و حراست فیزیکی از پارک های سطح شهرداری منطقه 7)  به شماره مناقصه  2098005233000075 و 2- عملیات تنظیف و رفت و روب ، شستشوی المانها ، لایروبی ، حمل  پسماند سبز و غیر سبز و جمع آوری زباله  در سطح منطقه 6 به شماره  مناقصه  2098005233000077 و 3- عملیات تنظیف و رفت و روب ، شستشوی المانها، لایروبی ، حمل پسماند سبز و غیر سبز و جمع آوری زباله  در سطح منطقه 7 به شماره 2098005233000078  را به صورت حجمی و از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت  اسناد مناقصه  تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکت ها از طریق  درگاه  سامانه تدارکات الکترونیکی  دولت (ستاد)  به آدرس www.setadiran.ir  انجام  خواهد شد و لازم است مناقصه گران  در صورت عدم عضویت قبلی ، مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت درمناقصه محقق سازند.

تاریخ انتشار مناقصه در سامانه 98/11/1 می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت : از ساعت 13 روز سه شنبه تاریخ 98/11/1 لغایت روز چهارشنبه 98/11/5

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13 روز  یکشنبه تاریخ 98/11/6 لغایت روزسه شنبه 98/11/15

زمان بازگشایی پاکت ها : ساعت 9 صبح روز چهارشنبه  تاریخ 98/11/16

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه  و ارائه پاکت های الف :

آدرس کرمانشاه پایین تر از سه راه 22 بهمن کوی روبروی سازمات عتبات عالیات : شماره تلفن 8229968-0833

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس :41934-021

دفتر ثبت نام: 88969737-85193767
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه
  شهرداری ها و دهیاری های کشور 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|

  • مدیریت بحران | ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

    | تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava ۱۳۹۸|  •