کرمانشاه 23:38 یک شنبه 22/4/1399 صفحه اصلی
 
آگهی مناقصه عمومی  شهرداری کرمانشاه
1399/03/26-08:16 تعدا بازدید: 155 گروه خبری: مزایده و مناقصه کد خبر: 3907
آگهی مناقصه عمومی شهرداری کرمانشاه

 

شهرداری کرمانشاه در نظر دارد مناقصه عمومی اجرای جابجایی  لوله  آب 1000 میلیمتر معارض با مسیر خط یک قطار شهری به شماره مناقصه 2099005233000006را  از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید . کلیه مراحل  برگزاری مناقصه از دریافت اسناد مناقصه تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران  و بازگشایی پاکت ها از طریق درگاه سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند .

پایه و رشه مناقصه گران : پایه  پنج و بالاتر رشته آب

تاریخ انتشار  مناقصه در سامانه 99/3/26می باشد.

مهلت زمانی دریافت اسناد مناقصه سایت: ساعت 13 روز   یکشنبه تاریخ 99/4/1

مهلت زمانی ارائه پیشنهاد : ساعت 13روز   چهارشنبه تاریخ 99/4/11

زمان بازگشایی پاکتها : ساعت 9 صبح روز پنجشنبه تاریخ 99/4/12

اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد فراخوان آدرس  کرمانشاه  میدان غدیر شهرداری مرکز ساختمان آیت الله نجومی شماره تلفن  37224447 -083

اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه : مرکز تماس  41934-021

دفتر ثبت نام : 8896737-85193767
نظرات کاربران

نظر شما :
 
 
 
  استانداری کرمانشاه
  شهرداری کرمانشاه
  فرمانداری کرمانشاه
  شهرداری ها و دهیاری های کشور 
 
 

معرفی شهردار| مقاله| شهرداری های كشور | پیشنهاد پروژه مشارکتی| مصوبات کمیسیون ماده 5| نقشه شهر|

  • مدیریت بحران | ستادبازآفرینی پایدار کرمانشاه

    | تمام حقوق این سایت متعلق به شهرداری کرمانشاه می باشد | Design by fava ۱۳۹۸|

    آدرس : کرمانشاه :میدان غدیر-شهرداری کرمانشاه-کد پستی:6716741477 - فاکس :0833722299 تلفن :08337224447-الی 9

  •